Dịch vụ Freelance

Cộng đồng Freelancer cung cấp các dịch vụ sau:

Dịch vụ viết nội dung cho website
Nhận viết bài Article ở nhiều lĩnh vực (Niche Market) tiếng Anh và Tiếng Việt
Nội dung Unique, chất lượng
Độ dài: 600 words - 800 words

$3 = 2 article ( Thời gian: 1 ngày )


$7 = 5 article ( Thời gian: 2 ngày )


$12 = 10 article

 
Copyright (c) 2013 Cộng đồng Freelancer
Content by PhuongLe